Om ledarskap finns mycket att säga. En sökning på nätet ger oräkneliga träffar. Sannolikt så mänga att du inte under ditt liv hinner läsa alla. 

Ett tips är att börja gräva där du står. Du kommer att kunna utveckla ditt ledarskap så länge du lever. Den dag du är färdig, bör du sluta vara ledare.

Vi lär på olika sätt. Några lär sig praktiskt, andra teoretiskt. En del både och. Man brukar säga att Teori utan praktik är tom kunskap. Praktik utan teori är blind kunskap.

Humlan kan i teorin inte flyga, men vet inte om det i praktiken. När du jobbar på, använder du troligen flera teorier utan att veta om dem. En teori är ju inte en sanning som någon först kommer på, utan en ansats att förstå verkligheten som redan är. Men att förstå mer av samma verklighet, kan öka förståelsen av vad man gör, och varför det fungerar ibland, och ibland inte.

De flesta har en praktisk lärandestil. Man läser inte bruksanvisningen utan ger sig på grejen man köpt direkt, och så tar man fram manualen när något inte fungerar, om man har den kvar.

Det är nog också så att "learning by doing" eller "trial and error" är ett fungerande sätt att lära. Vad är det värsta som kan hända? Man gör fel? Ja men det är också första steget till att göra rätt.

Men vad är rätt eller fel? Ofta söker man saker att göra som är "rätt". Men det är bara första steget. Oftast är det viktigaste inte bara att göra rätt saker. Det beror också på hur man gör rätt saker, så att de utförs på rätt sätt. Det handlar om att göra rätt saker rätt. 

Av erfarenhet gör man inga misstag. Erfarenhet får man genom att göra misstag.

Det finns inget så praktiskt som en teori. En teori är som ett verktyg. Det handlar inte om en teori är rätt eller fel, mer om verktyget fungerar eller inte. Så en teori är sällan rätt eller fel i sig, mer om i vilket sammanhang den är relevant.

En skruvmejsel fungerar inte på en spik, men möjligen på en skruv. Problemet är bara det att har man fel skruvmejsel till fel skruv, så fungerar den sämre. Och hur många olika skruvar finns det inte?