Entreprenörskap i all ära, men kan det undervisas?

 

Det önskas av skolorna att vi arbetar med elevernas entreprenörskap eller deras entreprenöriella lärande. I många kommuner är det ett mål och lärarna som oftast saknar utbildning för denna typ av utbildning, prövar sig fram. Men hur gör man, går det att undervisa? Eller kan man bara lära sig det själv? Skall skolorna arbeta med elevernas företagande eller vad handlar det om? Klart är att det är mycket korrekt att vilja detta, men jag vill ändå påstå att detta är något som legat som en pedagogisk grundsyn under mycket lång tid, och man kan undra varför detta plötsligt kommer upp nu när det borde vara i bruk sedan förra läroplanen?

Det här med planering är inte alls enkelt. Vi ska planera att göra något som passar in hur vi tror att det kommer att bli, trots att vi egentligen inte vet hur det verkligen blir. Det kan bli bra, men det kan också bli dåligt. Man ju mer medvetet vi planerar och tränar oss i att planera, desto duktigare blir vi. Att inte planera alls är oprofessionellt.

Man kan planera på många olika sätt. Planeringen kan vara övergripande eller mer i detalj. Den kan omfatta innehållet och formerna för undervisningen. Den kan omfatta vem som agerar för vem i processen.