Juridik för lärare och för lärarens trygghet och självkänsla

Få lärare har juridik i sin utbildning. När man kommer ut i praktiken är det ett behov att veta något om skolans juridik för att kunna klara ut sin roll och hur man ska göra när det blir rörigt. Lagar och normer är ju viktiga strukturer som ger ramar för skolarbetet. Att inte veta något alls, skapar otrygghet i röriga och konfliktfyllda situationer.