De flesta har en praktisk lärandestil. Man läser inte bruksanvisningen utan ger sig på grejen man köpt direkt, och så tar man fram manualen när något inte fungerar, om man har den kvar.

Det är nog också så att "learning by doing" eller "trial and error" är ett fungerande sätt att lära. Vad är det värsta som kan hända? Man gör fel? Ja men det är också första steget till att göra rätt.

Men vad är rätt eller fel? Ofta söker man saker att göra som är "rätt". Men det är bara första steget. Oftast är det viktigaste inte bara att göra rätt saker. Det beror också på hur man gör rätt saker, så att de utförs på rätt sätt. Det handlar om att göra rätt saker rätt. 

Av erfarenhet gör man inga misstag. Erfarenhet får man genom att göra misstag.