Teorier om kunskap som grund för gemensam undervisningsplanering

I en annan artikel (Vad är kunskap?) har jag försökt göra en ansats till en mer sammansatt kunskapsuppfattning genom att utgå från Platon och Aristoteles. I den artikeln valde jag att utgå ifrån de gamla grekerna. Steget är inte långt till moderna uppfattningar om kunskap. Här tänkte jag börja i en uppdelning i perspektiv mellan katalog, analog och dialog kunskap. Jag har mött begreppen som de presenterats av Lars-Owe Dahlgren från Linköpings universitet och Lars Naeslund från Lärarhögskolan i Stockholm.