Ny lärare i skolan

När du kommer som nybakad lärare från utbildningen och kommer ut i "verkligheten" kommer du att stöta på ett antal problem. Summan av alla dessa problem kallas ibland att gå igenom "ekluten", "praktikchock" och mycket annat. Kontentan av alla benämningar handlar om att kunna tillämpa sina kunskaper i praktiken och hitta sin roll.