De flesta har en praktisk lärandestil. Man läser inte bruksanvisningen utan ger sig på grejen man köpt direkt, och så tar man fram manualen när något inte fungerar, om man har den kvar.

Det är nog också så att "learning by doing" eller "trial and error" är ett fungerande sätt att lära. Vad är det värsta som kan hända? Man gör fel? Ja men det är också första steget till att göra rätt.

Men vad är rätt eller fel? Ofta söker man saker att göra som är "rätt". Men det är bara första steget. Oftast är det viktigaste inte bara att göra rätt saker. Det beror också på hur man gör rätt saker, så att de utförs på rätt sätt. Det handlar om att göra rätt saker rätt. 

Av erfarenhet gör man inga misstag. Erfarenhet får man genom att göra misstag.

Lärarens profession vilar på en grund inom tre kompetenser:

  • Ämneskunskaper, kunskaper i vad man undervisar
  • Didaktiska/pedagogiska kunskaper, om hur man undervisar
  • Ledarkunskaper, hur man leder elever i undervisning

De två första är givna i lärarutbildningen.

Men den tredje kompetensen, ledarskap, har under lång tid lyst med sin frånvaro men kanske börjar komma mer och mer. Detta trots att forskning visar att just sådana kompetenser avsevärt underlättar lärarens möjligheter att leda en klass, att skapa en god lärmiljö och att hantera alla de situationer som kan uppstå i en klass.